Panme đo ngoài moorewright http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Thu, 22 Oct 2020 18:28:00 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-01DBA http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore--wright-mw201-01dba.html Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-01DBA
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại.
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 0-25mm
Cấp chính xác: 0,0005mm
Độ chia:0.001mm
Màn hình hiển thị số
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore--wright-mw201-01dba.doc
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore--wright-mw201-01dba.html
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore--wright-mw201-01dba.doc
2.600.000 VND
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-01DBA ]]>
Thu, 18 Oct 2012 01:39:05 +0700 http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore--wright-mw201-01dba.html
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-02DBA http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore-wright-mw201-02dba-25-50mm0-01.html Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-02DBA
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại.
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: 0,0005mm
Độ chia:0.001mm
Màn hình hiển thị số
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore-wright-mw201-02dba-25-50mm0-01.doc
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore-wright-mw201-02dba-25-50mm0-01.html
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore-wright-mw201-02dba-25-50mm0-01.doc
2.800.000 VND
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-02DBA ]]>
Wed, 17 Oct 2012 16:58:12 +0700 http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-dien-tu-moore-wright-mw201-02dba-25-50mm0-01.html
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-02BL http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-02bl.html Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-02BL
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại.
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: 0,003mm
Độ chia:0.01mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-02bl.doc
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-02bl.html
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-02bl.doc
750.000 VND
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-02BL ]]>
Thu, 18 Oct 2012 01:46:03 +0700 http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-02bl.html
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-03BL http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-03bl.html Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-03BL
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại.
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-75mm
Cấp chính xác: 0,003mm
Độ chia:0.01mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-03bl.doc
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-03bl.html
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-03bl.doc
730.000 VND
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-03BL ]]>
Thu, 18 Oct 2012 01:43:52 +0700 http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-03bl.html
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-04BL http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-04bl.html Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-04BL
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại.
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 75-100mm
Cấp chính xác: 0,003mm
Độ chia:0.01mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-04bl.doc
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-04bl.html
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-04bl.doc
800.000 VND
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW200-04BL ]]>
Thu, 18 Oct 2012 01:42:59 +0700 http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw200-04bl.html
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW1965M http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw1965m.html Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW1965M
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính ngoài các đường dây kim loại, bề dày các tấm kim loại.
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 0-25mm
Cấp chính xác: 0,003mm
Độ chia:0.01mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw1965m.doc
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw1965m.html
http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw1965m.doc
520.000 VND
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright MW1965M ]]>
Thu, 18 Oct 2012 01:53:05 +0700 http://panmedongoai-moorewright.sieuthithietbido.com/panme-do-ngoai-co-khi-moore--wright-mw1965m.html